Opzegvergoeding bij overstap

Wel of geen opzegvergoeding?

 

De eerste keer?

Is dit de eerste keer dat u overstapt van energieleverancier? Gefeliciteerd, want waarschijnlijk heeft u een contract voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat u het contract altijd kosteloos op kan zeggen. U bent gevrijwaard van een opzegvergoeding.

Wel ooit overgestapt?

De meeste contracten worden afgesloten voor een bepaalde tijd, 1,2,3 of 5 jaar. Deze kunt u aan het eind van de periode opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van 30 dagen. Let wel dat het vroegtijdig opzeggen van een contract met een bepaalde tijd een boete met zich meebrengt, de zgn. opzegvergoeding ( Soms vergoedt de nieuwe energieleverancier deze boete tot een bepaalde hoogte. Niet alle energieleveranciers vergoeden de opzegvergoeding.

De wettelijk bepaalde opzegvergoeding vastgesteld door De Autoriteit Consument & Markt (ACM):

Resterende looptijd Opzegvergoeding Consumenten per product (stroom & gas zijn opgeteld 2 producten, alleen stroom is 1 product) 
1,5 jaar  € 50,-  per product (€100,- gas en stroom samen)
1,5 tot 2 jaar  € 75,-  per product (€150,- gas en stroom samen)
2 tot 2,5 jaar  € 100,-  Per product (€200,- gas en stroom samen)
meer dan 2,5 jaar  € 125,-  per product (€250,- gas en stroom samen)

 

Redelijke opzegvergoeding voor kleinzakelijke afnemers

De opzegvergoeding verschilt per energieleverancier. Hier enkele varianten die gehanteerd worden. Het is zeer belangrijk dat u de contractvoorwaarden in acht neemt.

1. maximaal 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst. Met waarde wordt bedoeld het verbruik vermenigvuldigt met de tarieven, d.w.z. dat de energiebelasting, netwerkkosten en andere toeslagen buiten beschouwing gelaten worden.
2. het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van de overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van maximaal 50 euro.
3. maximaal 100 euro per niet uitgediend jaar.

De juiste periode 

Het juiste periode voor de overstap hangt samen met uw eindafrekening en de looptijd van uw contract. Uw maandbedrag is afgestemd op uw jaarverbruik. In de zomer betaalt u daarom verhoudingsgewijs te veel en in de winter te weinig.

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen op uw huidige energieprijzen? U kunt eenvoudig energie vergelijken en direct overstappen met behulp van onze Energievergelijker.

Nadat u met behulp van onze energievergelijker heeft gekozen voor een andere energieleverancier duurt het doorgaans zo’n 3-5 weken voordat u helemaal bent overgestapt. Uiteraard heeft u vanaf het moment van toezegging of bevestiging nog recht op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

De nieuwe energieleverancier neemt de volledige overstap over. U heeft uw oude energieleverancier niet op de hoogte te stellen van de overstap.

Meterstanden

Nadat u bent overgestapt vraagt uw nieuwe energieleverancier u om de huidige meterstanden door te geven. Deze meterstanden worden vervolgens doorgegeven aan de netbeheerder die op haar beurt de oude leverancier inlicht, zodat zij de eindafrekening kunnen opmaken. Wij raden aan om altijd zelf meterstanden op te nemen en dit in uw eigen administratie te bewaren. Een foto op uw telefoon werkt ’t makkelijkst en is altijd bij de hand.

Vergelijk en stap over