Mijn energienota, waar betaal ik allemaal voor? (uitleg energienota)

Mijn energienota, waar betaal ik allemaal voor?

De energienota, één van de meest onbegrepen rekeningen die we jaarlijks ontvangen. Elke huishouding ontvangt dit jaarlijks en toch kunnen we het maar niet snappen. Een verzameling van allerlei kosten en het wordt alleen maar erger. Vastrecht, leveringskosten, energiebelasting, ODE, transportkosten…de energienota is een waar kunstwerk.

Vastrecht

Vastrecht zijn administratieve kosten die in rekening gebracht worden op zowel de leverings- als op de Netwerkkosten. Het vastrecht verschilt per leverancier. Het vastrecht heeft totaal geen verband met andere kosten en wordt bepaald aan de hand van het type contract. Zo kan er een contract zonder vastrecht worden aangeboden of een ander met hoge Vastrecht. Omdat het vastrecht per leverancier verschilt kan dit van doorslaggevend belang zijn voor uw keuze en de hoogte van uw energienota.

Grote verschillen in vastrecht

Het vastrecht worden per maand in rekening gebracht. Het bedrag wat u betaalt aan vastrecht verschilt sterk per energieleverancier. Het vastrecht is niet afhankelijk van uw verbruik, het is een bedrag dat de leverancier zelf bepaalt, in tegenstelling tot de Netwerkkosten, Energiebelasting en BTW. Dit vindt u onder het kopje “vaste leveringskosten op uw energienota. Het vastrecht kan soms oplopen tot boven de € 200. Ook op deze kosten kan een voordeel gehaald worden.

Netwerkkosten

Nederland kent 3 grote Netwerkeigenaren en wat kleinere. Het is niets anders dan een verzameling van buizen en kabels verspreid over het hele land, welke uiteindelijk in uw meterkast uitkomt aangesloten op de elektriciteits- of gasmeter. Voor het gebruik maken en onderhoud van deze netwerken worden Transportkosten in rekening gebracht. De transportkosten worden door de netbeheerder in uw regio in rekening gebracht via de energienota van uw leverancier. Ook Meterhuur en Meetdiensten vallen onder de Netwerkkosten.

De transportkosten zijn vaste kosten die gebaseerd zijn op de capaciteit van uw aansluiting. Sinds 1 augustus 2013 krijgt u geen aparte factuur meer van de netbeheerder, maar krijgt u een factuur van uw leverancier waar alle kosten op staan. De bekendste netwerkeigenaren zijn Liander, Enexis en Stedin.

Regiotoeslag gas per gasregio

Nederland is verdeeld in 10 gasregio’s. Ieder van deze regio’s heeft zijn eigen regiotoeslag. De gasregio’s zijn gebaseerd op de afstand tot Groningen waar het gas wordt gewonnen en de regiotoeslag is in feite een vergoeding voor het transport van het gas en de daarvoor benodigde infrastructuur.

In regio 4 (bijvoorbeeld gebieden in Groningen zelf) betalen mensen geen regiotoeslag. In Limburg en Zeeland betalen mensen veel meer regiotoeslag omdat de afstand groot is. Om te bepalen hoeveel regiotoeslag u betaalt, moet u dus weten in welke gasregio u woont. Vreemd genoeg bepaalt elke leverancier zelf de toeslag.

Energiebelasting

Het doel van de in 1996 ingevoerde energiebelasting is bewust en zuinig energieverbruik in Nederland te stimuleren. De Energiebelasting is een vastbedrag per kWh. Tot 10.000 kWh bedraagt de belasting € 0,1185 per kWh. Boven de 10.000 kWh gelden andere tarieven. Op gas is de energiebelasting € 0,1894 tot 170.000 m3. Uw energieleverancier brengt de energiebelasting bij u in rekening en draagt deze af aan de overheid.

Stijging energiebelastingen 

De energiebelastingen stijgen in principe elk jaar. Dit komt door een stijging van het belastingtarief van aardgas en elektriciteit. Bij een gemiddeld energieverbruik van 3500 kWh elektriciteit en 1650 m3 gas gaat het om een verhoging van iets meer dan €22- €30 op jaarbasis.

 Heffingskorting 2016

Gas en elektriciteit zijn een basisbehoefte en huishoudens hebben nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid elektricteit en gas nodig om te kunnen leven. De overheid heeft bepaald dat deze basisbehoefte vrijgesteld dient te worden van energiebelasting d.m.v de Heffingskorting. De heffingskorting in 2016 is €310,81 Excl. Btw per huishouding. Dit bedrag wordt op nota in mindering gebracht.

Heffing Opslag Duurzame Energie (Bron: www.deenergiegids.nl)

Per 1 januari 2013 is een nieuwe belastingheffing op verbruik van aardgas en elektriciteit ingevoerd, de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE).

Deze heffing is een toeslag op elke verbruikte kWh elektriciteit en m3 gas. Net als bij de Regulerende Energie Belasting (REB) is oo deze belasting ingedeeld in staffels van verbruik. En ook over deze heffing wordt BTW geheven waardoor er sprake is van het dubieuze heffen van belasting over belasting. Voor 2013 t/m 2016 zijn de tarieven;

ODE Staffels elektriciteit 2013 – 2016 excl. 21% BTW
Staffel van t/m. 2013 2014 2015 2016
1 0 kWh 10.000 kWh 0,0011 0,0023 0,0036 0,0056
2 10.000 kWh 50.000 kWh 0,0014 0,0027 0,0046 0,0070
3 50.001 kWh 10 miljoen kWh 0,0004 0,0007 0,0012 0,0019

 

ODE Staffels Gas 2013 – 2016 excl. 21% BTW
Staffel van t/m. 2013 2014 2015 2016
1 0 m3 170.000 m3 0,0023 0,0046 0,0074 0,0113
2 170.000 m3 1 miljoen m3 0,0009 0,0017 0,0028 0,0042
3 1 miljoen m3 10 miljoen m3 0,0003 0,0005 0,0008 0,0013
3 10 miljoen m3 0,0002 0,0004 0,0006 0,0009

 

De Wet Opslag Duurzame Energie werd op 29 november 2012 aangenomen door de Tweede Kamer met instemming van SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP. Op 18 december 2012 werd de wet ook door de eerste kamer aangenomen waarbij alleen de PVV fractie tegen stemde.

 vergelijk en stap over