Hoe wordt groene stroom opgewekt?

Hoe wordt groene stroom opgewekt?

Men wordt steeds bewuster van klimaatsverandering veroorzaakt door de uitstoot van broeikastgassen tijdens het verbranden van fossiele-brandstoffen. Meer dan ooit vinder er discussies over Groene stroom plaats.

Er moeten manieren gevonden worden om onze dierbare planeet leefbaar te houden en tegelijkertijd de energiekosten terug dringen. Er wordt stevig gedebateerd of fossiele brandstof goedkoper is dan andere “Groene alternatieven”of Groene stroom. Willen we accuraat zijn, moeten we alle kosten calculeren zoals subsidies en opslag van afval. Maar mensen die om onze planeet en groene energie geven, zijn mensen die op lang termijn denken, en de daarbij horende effecten op het klimaat serieus nemen.

Enkele voorbeelden;

Het gebruik van getijdenenergie is in de kinderschoenen maar de verwachtingen zijn groot. De aantrekkingskracht van de maan heeft invloed op de waterstanden. De oceanen zijn tevens ook potentieele aanspreekbare bronnen. De waterstanden, welke ons trouwens geen energie kosten, kunnen ons wel van energie voorzien, op dezelfde wijze waarop Hydro-kracht stroom produceert en wel door gebruik te maken van watervallen.

Zonne-energie is de voorloper als het gaat om toepassing voor woningen. Deze technologie wordt steeds beter en efficiënter. Hier geldt; hoe meer zonne-uren, hoe meer energie u produceert en tot uw beschikking heeft.  En als u toch genoeg voor uw zelf produceert, kunt u het overschot aan energie salderen. d.w.z. dat u het saldo tussen productie en verbruik verkoopt aan uw huidige leverancier. De aanschaf van Zonne-energie panelen wordt door de Nederlandse overheid gesubsidieerd.

Windmolens leveren een grote bijdrage aan Groene energie. Gigantische windturbines op het land en voor de nederlandse kust maken tientallen procenten deel uit van de stroomvoorziening in Nederland. Dit is alleen mogelijk door de Europese subsidiepot. Het bouwen en onderhouden van de “windparken” kost een gigantisch vermogen. Er wordt wel eens geklaagd over het feit dat windmolen het landschap een minder leuke aanzien geven, maar het moge duidelijk zijn dat de belangen belangrijker zijn. Het moet allemaal groener. Heel interresant  zijn de kleinere toepassingen waarbij huishoudens zelfvoorzienend zijn. U moet wel in een omgeving wonen waarbij windkracht altijd aanwezig is.

Aardwarmte is al eeuwenlang een dankbare energiebron. Denk bijvoorbeeld aan de warmwaterbronnen die de Romeinen gebruikten voor hun badhuizen. Tegenwoordig is het door technologische ontwikkelingen ook mogelijk om warmte te winnen die dieper in de aarde ligt opgeslagen. Het is in Nederland daardoor een interessant en duurzaam alternatief voor de verwarming van huizen en gebouwen.

In de winter is het tien meter onder de grond warmer dan boven de grond. Een warmtepomp brengt een vloeistof naar deze warme ondergrond. Vervolgens haalt de warmtepomp de vloeistof weer naar de oppervlakte. De vloeistof verwarmt met behulp van een warmtewisselaar water in een waterreservoir. Het opgewarmde water gebruikt u voor uw huishoudelijke toepassingen: uw verwarming, douche of kraan. In de zomer werkt de isolatie omgekeerd; dan is het onder de grond koeler dan boven de grond. De vloeistof van de warmtepomp neemt nu de warmte van het huis op, en slaat deze op in de ondergrond. In de winter zorgt de op deze wijze verwarmde ondergrond weer voor de verwarming van het waterreservoir.

Nucleaire krachtcentrales produceren geen broeikast-gassen en daarom is het ook groene stroom. De laatste jaren wordt dit vaker teruggedrongen en centrales worden steeds meer gesloten. Rampen zoals in Japan, roepen veel meer vragen op over de veiligheid. De productie daarentegen gebeurt wel op een groene manier, maar het nucleaire afval is een probleem. Indien nucleaire energie zou opleven zou het de goedkoopste energie en we zouden zelf geen meters nodig hebben. Toch is er een groepering die dit als een vervuiler zien. Vaak genoeg zijn er protesten i.v.m. verplaatsing van het afval.

vergelijk onze groene leveranciers, offerte zonne-energie