Hoe groen is groene energie?

Wie milieubewust leeft en onderneemt, kiest voor duurzame energie. En dat doen steeds meer particulieren, bedrijven en instellingen. Het aandeel duurzame energie in het totale binnenlandse energieverbruik is groeiende. Dat is goed voor het milieu. Energie die is opgewekt met behulp van natuurlijke hulpbronnen als zon, wind, waterkracht en biomassa heeft minder effect op de leefomgeving en het klimaat dan de winning van energie uit fossiele brandstoffen. Niet voor niets wordt duurzame energie ‘groene’ energie genoemd.

Maar hoe groen is groen? En waar komt onze groene energie vandaan?

Niet alle duurzame energie die wij in Nederland verbruiken is in eigen land geproduceerd. De vraag naar hernieuwbare elektriciteit is in Nederland namelijk groter dan de productie. Energieleveranciers voldoen toch aan de vraag door op de Europese markt Garanties van Oorsprong te kopen. Deze certificaten garanderen dat de totale hoeveelheid groene stroom die ze leveren ergens in Europa duurzaam is opgewekt, bijvoorbeeld door een waterkrachtcentrale in Scandinavië. Fysiek bereikt deze elektriciteit niet of nauwelijks Nederland. Hier wordt grijze energie geleverd die dankzij de Garanties van Oorsprong ‘groen’ mag worden genoemd. Of de elektriciteit wordt ‘vergroend’ omdat energieleveranciers ter compensatie van de CO2 uitstoot bomen in Zuid-Amerika planten. Zo krijgt grijze energie in Nederland een groen etiket.

Energie Familie doet het anders.

Wij zijn transparant over de herkomst van onze groene energie. Deze groene energie is afkomstig van in Nederland gevestigde productielocaties. De capaciteit van de Nederlandse productielocaties is momenteel nog niet toereikend om iedereen volledig, voor de volle 100 procent, van groene energie te voorzien. Ook daarover zijn we duidelijk.

Er is dus een verschil tussen groene energie en écht groene energie

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *