Nieuws

Regeling Groenprojecten voor zonnepanelen definitief aangepast

Staatssecretarissen Vivianne Heijnen en Marnix van Rij hebben besloten om de Regeling Groenprojecten voor zonnepanelen definitief aan te passen. Hiertoe werd afgelopen zomer al een conceptvoorstel gepresenteerd.

Norm niet toegepast
De branchevereniging was onder meer niet blij met de eis dat de energieopbrengst van zonnepanelen voortaan berekend moet worden volgens de norm IEC 61853-3. Holland Solar stelde destijds de roep vanuit het ministerie te begrijpen om de opgewekte hoeveelheden elektriciteit te standaardiseren, maar stelde dat het onmogelijk is om de hoeveelheid energie die wordt opgewekt vooraf te voorspellen. Dat omdat het afhankelijk is van verschillende aspecten, zoals het weer, de opstelling en het onderhoud.

Ook het ministerie meldt in een toelichting op de wijziging van de Groenregeling dat in de afgelopen periode gebleken is dat de markt de berekeningsnorm niet toepast. ‘De normering is in 2018 voor het eerst gepubliceerd en is ontwikkeld om een gestandaardiseerde berekeningsmethode te bieden voor de energieopbrengst van zonnepanelen waarin diverse parameters worden meegewogen die de opbrengst kunnen beïnvloeden waaronder het lokale klimaat’, schrijven de staatssecretarissen in hun toelichting. ‘Het kost doorgaans minimaal 10 jaar om voldoende klimatologische gegevens te verzamelen om deze parameters correct vast te stellen. Op dit moment zijn er daarom nog onvoldoende data beschikbaar. Dit resulteert er in dat de IEC 61853-3 norm in de praktijk (nog) niet wordt toegepast. Bovendien blijkt dat de praktisch toepassing van de norm ook nog vraagt om een nadere uitwerking van bepaalde methoden die worden toegepast. De huidige norm levert op dit moment nog te grote verschillen op in de resultaten.’

Alternatief
De staatssecretarissen melden verder dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekeken of er een alternatief is voor deze eis. ‘Er blijkt geen alternatief beschikbaar waarmee de energieopbrengst van de fotovoltaïsche cellen vooraf bepaald kan worden. Het schrappen van deze eis maakt deze subcategorie niet minder ambitieus. Aanvragers moeten uiteraard nog steeds aan de andere eisen uit de subcategorie voldoen waardoor deze subcategorie innovatief genoeg blijft.’

De wijziging van de Regeling Groenprojecten wordt met terugwerkende van kracht zodat de aanvragen die voor een groenverklaring op grond van de Regeling groenprojecten 2022 al zijn ingediend, niet getoetst hoeven te worden aan de technische eis.